Treffdata for NJFF Stevner.

Treffdata for web er klar til bruk for Nordisk Jaktskyting, Jaktfelt og ElgSkyting. De andre kommer etter hvert.

ElgSkyting med både Megalink og Kongberg skiver.

Ta kontakt for access modul som sender fra skiver til Treffdata for web.

Løpende Elg
Jegertrap
Jaktfelt
Figurjakt
Leirduesti
Elektroniske skiver
Nordisk jaktskyting
Jaktsti

Moderne

Enkelt

I skyen

Kort brukerveiledning for stevnearrangør

Se kontakt oss for lisener og kjøp
Alle lisenser for tidligere Treffdata moduler blir automatisk overført til Treffdata.no
Eksisterende moduler blir vedlikeholdt og kan benyttes videre
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙